Powieści lorda Byrona

ludzież to ią otaczaią, lub duchy piekielne, których ponure weyrzenia iey grożą, iey, dla którey niegdyś uśmiech wszystkie roziaśniał twarze?
Wszystko iest pomięszane i nieodgadnięte dla iey duszy obłąkaney; Wszystko zdaie się iey nadziei i boiaźni zamętem.
Śmieiąc się i płacząc na przemian, lecz zawsze z wyrazem szaleństwa, mniema się w konwulsyinym śnie pogrążona: oby nie tak rychłym było iey przebudzenie !
XV.
Spiża dzwonów, poruszonych na siwey klasztoru wieży, rozlega się w przedłużonych brzmieniach, serce zasmucających.
Już kapłani zanucaią pieśń dla mieszkańców grobowych, i tych co niezadługo w ziemi spoczną.
Za duszę to zginąć maiącego człowieka, rozlegaią się hymny śmierci i pogrzebne dzwony; on teraz obok ziemskiego swoiego więzienia, zgina kolana przed kapłanem na gołey i zimney
ziemi. O boleści! przed nim wznosi się rusztowanie; straże go otaczaią., a kat z obnażonym ramieniem, gotów spieszny i niezawodny raz zadać, ogląda ostrze swoiego miecza.
Tłum się zbiega, i w niemey zgrozie widzieć przybywa syna, odbieranego śmierć na rozkaz oyca.
XVI.
Było to w piękny wieczór letni, w chwili gdy słońce zachodzi, którego światłość nie powinna była oświecić dnia tak straszliwego.
Ostatni iego promień padł na głowę Hugona, właśnie gdy smutne swoie kończył wyznanie, i opłakując los swóy _z _wyrazem żalu, schylał się przed kapłanem Boga, aby z ust iego
święte usłyszeć słowa, posiadaiące władzę oczyszczania ze wszelkiey zmazy występku; w tey to właśnie chwili, światłość gwiazdy dzienney obiła się o spływaiące czarnych
iego włosów pierścienie; ale na morderczym szczególniey toporze zasklnił się ten promień iak błyskawica złowróżba.
O! iakże gorzką ta ostatnia była godzina!
Wszyscy widzę zgrozą zmartwieli. Występek był wielkim, sprawiedliwe prawo, iednakże zadrżeli wszyscy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    http://buankrmassage.online
    przegrywanie kaset vhs
    przgerywanie taśm szpulowych
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: