Powieści lorda Byrona

grotty te służą za kryiówkę morskiemu rozbóynikowi, któren czółn swóy pod skałą ukrywa i czycha na spokoynego żeglarza: zabłysła gwiazda wieczorna, słyszy gitarę wesołego
wioślarza zbóyca nocny; szybko wały porze i niespodzianie na łup swóy napada: Spiewy radosne smutne zastąpiły ięki (4).
Srogi losie krainy, którą natura uczyniła godną zamieszkaną być przez Bogi, którą wszystkiemi przyozdobiła dary!
Potrzebaż aby człowiek niszczyciel zamienić pragnął te pola elizeyskie w dziką pustynię ?
Trzebaż aby z pogardą deptał te kwiaty świetne, które niepotrzebuią być skrapiane iego potem i same rosną bez uprawy, iak gdyby uprzedzić chciały iego żądze, nie domagając
się w nagrodę tylko aby im spokoynie kwitnąć pozwolił?
Jakże pod niebem, pod którym wszystko szczęściem i pokoiem oddycha, iakże namiętności mogą dziką swoią wściekłość wywierać?
Jakimże prawem rozbóy i wydzierstwo, srogie swoie panowanie mogą rozciągać nad tym pobytem zachwycającym ?
Zdaie nam, się że widzimy aniołów piekielnych, którzy wydarłszy się zgłębi otchłani, i wiernych, zwyciężywszy Serafinów, dumnie na tronach niebieskich zasiedli.
Takową iest szczęśliwa Greków kraina, takową ohydna tyraniia niszczących ią barbarzyńców.
(5) Widziałżeś kiedy kobietę która dopiero skonała?
Gdy pierwszy dzień śmierci nieupłynął ieszcze, dzień ten w którym się nicość zaczyna, a któren ostatnim iest niebespieczeństwa i boleści; nim ręka śmierci zwiędli te rysy w
których piękność ieszcze żyie;...
czy uważałeś tę spokoyność anielską, tę zachwycaiącą słodycz spoczynku, i ten słaby rumieniec, któren się łączy z omdlałą bladością iey łagodnego lica? Niestety!
te oczy smutnie zamknione niewyrzucaią więcey ognistych pocisków, niepodbiiaią serc, łez niewylewaią; a to czoło śmiercią zlodowaciałe przeraża z iękiem patrzącego nań widza,
któren lękać się zdaie aby stan ten smutny iemu się nieudzielił. Lecz przez kilka chwil ieszcze ...niestety!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sprowadzanie aut z usa
    Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    https://nova-dubnica.ebetonovezumpy.sk
    http://buankrmassage.online
    Szambo Betonowe w Kudowa-Zdrój najnowsze

Menu:

Reklama: