Powieści lorda Byrona

" —
" Sam rzekłeś — odpowiada Emir; — odhacz czółno i powieź nas zdala od brzegu; rozwiń żagiel i śpieszniej rób wiosłami; zatrzymasz, się wpośrodku tych skał, które
niby tworzą sadzawkę na morskiey rozstrzeni...
Już dosyć, teraz ramie twoie może spocząć; przybyliśmy...
* * *
Ciężar w przepaść rzuczony znikał zwolna; fala zlekka pomknęła się aż do brzegu; baczne moie oko mniemało spostrzedz coś poruszaiącego się na lazurowey przestrzeni....
Był to tylko promień xiężyca któren zaiaśniał na falach; dopóty patrzeć nieprzestałem aż przedmiot w morze rzucony niezatarł się zupełnie, iak kamień co kręci się wirem i
znika, zostawuiąc po sobie okrąg leciuchny któren zwęża się zwolna, i w krótce przedstawia tylko plamę białawą niedościgłą wzrokiem.
Taiemnica tego wydarzenia zagrzebaną iest W Oceanie; wiedzą o niey tylko morskie duchy: lecz, drząc w koralowych grottach nic nieśmiały wałom powierzyć...
* * *
Takim na Kaszemiru zielonych łąkach (17), wydaie się król Wschodnich motyli, którego dziecie ściga niemogąc dogonić: ilekroć siądzie na kwiecie, mniema iż go nakoniec
pochwyci, serce mu biie, drżącą przysuwa rękę: błękitno-skrzydły owad znów ucieka, zostawuiąc młodego łowca zadyszanego i z okiem łzami uroszonym.
Tak również świetna i płocha iak motyl, piękność czyni sobie igraszkę z żądz dziecieńcia zamienionego w młodziana; to ubieganię przepłatane nadzieią i obawą, szaleństwo
zaczyna a łzy kończą.
Lecz gdy się usidlić dozwoliły, równeż nieszczęścia staną się udziałem motyla i dziewicy; czeka ich życie boleści; niechay się ze szczęściem i pokoiem żegnaią; iedno
igraszką staie się dziecieńcia, drugie ięczy pod tyrańskim dziwactwem młodziana. Przedmiot ten powabny z takim ścigany zapałem, całą swą wartość utracą skoro otrzymanym.
zostanie; za każdą ręki pieszczotą więdlą się barwy iego naypięknieysze, cały blask iego znika; odczarowany łowiec uciec mu dozwala, lub porzuca bez pomocy.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. orteza
    Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    przgerywanie taśm szpulowych
    Najszczelniejsze Szamba Betonowe Świdwin Zobaczy

Menu:

Reklama: