Powieści lorda Byrona

W iakimże mieyscu obie te ofiary znaydą schronienie; iedna ma skrzydła rozdarte; drugiey serce zakrwawione? Zdołaż motyl iak dawniey przebiegać _z _narcysu na różę?
Któż powróci dziewicy miłe niewinności uciechy? Niestety!
żaden owad litośny nieprzyidzie skrzydłem okryć tracącego życie; piękność na własne tylko błędy iest powolną; każde nieszczęście może bydź pewne że ią rozczuli, lecz
odmawia łzy iedney hańbie uwiedzioney siostry.
* * *
Serce pożerane zgryzotami sumienia, podobne iest do skorpiona, którego zewsząd ogień naciska; obwód zmnieysza się w miarę ostępu płomieni.
Więźniowi coraz straszliwsza doymuie męka, i boleść iego W wściekłość zamienia; iedyny mu środek pozostaie: żądło iadowite, przeznaczone na zadawanie śmierci wrogom, nigdy
nadaremnie nieugadza.
Obraca go sam na siebie i w iedney chwili wszystkie męczarnie swoie zakończa; tak człowiek występny dni swoie kończy, ieśli źyć niechce iak ohydny owad ścigany płomieniami; tak
sam się trawi człowiek którego pożera sumienie; ziemia go odpycha, niebo dla niego zamknięte, ciemność po nad iego głową panuie; pod swoiemi stopy samą tylko rozpacz postrzega;
płomienie go otaczaią, a śmierć w sercu osiada (18)
* * *
Ponury Hassan unikał swoiego haremu; wdzięki piękności niezwracały iuż na siebie iego spoyrzenia; łowy codziennie
ciągnęły go w bory, lecz iuż złowcami uciech niedzielił. Nie tak Hassan uciekał gdy Leila w seraiu iego mieszkała.... Czyż Leili by tam iuż niebyło?
Sam Hassan mógłby nas tylko o tem. uwiadomić.
Dziwne wieści rozchodzą się po mieście; utrzymywano iż Leila uciekła tey nocy gdy się kończył Ramazan, gdy światłość tysiącznych lamp ogłaszała ze szczytu minaretów
uroczystość Bairamu wszystkim krainom wielbiącym Proroka. Leila udała ze idzie do kąpieli, lecz Hassan nadaremnie iey tam szukał: pod szatą.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. orteza
    przgerywanie taśm szpulowych
    Najszczelniejsze Szamba Betonowe Świdwin Zobaczy

Menu:

Reklama: