Powieści lorda Byrona

Łabędź sunie się wspaniale po przezroczystey wodzie; tak piękna postępowała Czerkieska wpośród niewiast iey służących, które wszystkie całą.
przechodziła głową: nigdy doskonalsza piękność niewyszła z Frangestanu (25).
Łabędź pysznie wznosi śnieżną szyię i dumnym skrzydłem fale uderza, gdy człowiek przybliży się do brzegów iego państwa.
Tak wdzięczny był tok i takowa białość szyi dziewicy: z takową powagą oddalała zbyt śmiałe weyrzenie, które z podziwieniem śmiało się zwrócić na iey niebieskie wdzięki.
Szlachetność i wdzięk oddychały w iey całey postawie; szczęśliwy kochanek, któren dokazał serce iey rozczulić. ' O surowy Hassanie! i któż był tym szczęśliwym kochankiem?
Niestety. imię to nie tobie było przeznaczone.
Hassan puścił się w drogę, z orszakiem dwudziestu poddanych, uzbroionych w rusznice i atagany.
Emir na czele ich postępuie zbroyny iak woiownik; u pasa zawiesił miecz skropiony niegdyś krwią Albańczyków, gdy w sztuki rozsiekani w Parneyskiey dolinie, kilku tylko pozostało z
nich buntowników, aby w góry swoie ponieśli wieść tey smutney przegraney.
- Pistolety iego były darem Baszy; chociaż ie złoto i drogie zdobiły kamienie zadrżałby iednak, na ich widok rozboynik.
Hassan, iak mówi, idzie szukać małżonki wiernieyszey niż, ta co go zdradziła, przeniewierna Leila, która nielękała się uciekać z Haremu, i to ieszcze z Giurem
* * *
Ostatnie
promienie słońca złociły krynicę spadaiącą ze wzgórza, która zawsze świeżey i czystey dostarcza wody gór mieszkańcom.
Tutay to Kupiec Grecki, lubownik miękkości, znaleść może miły spoczynek, którego nadaremnie od miast by się domagał, w których ciemiężcy iego mieszkają.
Tutay przynaymniey ieśli drży
o skarb iakowy nieznany, tu go ukryć przed wszystkich może oczyma.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sprowadzanie aut z usa

Menu:

Reklama: