Powieści lorda Byrona

Jeśli dokazali pochwycić się nakoniec, ramiona ich niepopuszczą się więcey: nieprzyiaciele szukaią się i rozstaią, miłość żartuie ze zbyt trwałych więzów; lecz ci których
nienawiść połączyła, tych śmierć tylko chyba sama rozdzieli....
Szabla Hassana rozprysła się w sztuki; sama tylko rękoieść została mu w dłoni, i ta przelaną krwią ubroczona.
Prawica iego ściska ieszcze to żelazo co tak źle zemście iego posłużyło; alei niestety.
prawica iego od ciała iest oddzielną; zawóy iego w naygrubszych swoich przecięty składach, potoczył się na piasku.
Szata iego ostrzem miecza przedarta, przybrała barwę szkarłatną złowróźbych poranku obłoków, dzień, nawalny zwiastuiących.
Szmaty iego bogatego palamporu (29) rozpierzchły się po krzakach zakrwawionych; łono iego ranami okryte, leży rozciągniony na ziemi z twarzą ku niebu zwróconą; oko iego otwarte
ieszcze grozi wrogowi: śmierć samey tylko niezdołała zgasić nienawiści.
A wróg iego stoi przed nim i weń się wpatruie, czoło iego również ponure iak czoło kirem skonu powleczone.
Tak iest.
Leila w morskich zagrzebana wałach; lecz ta ziemia krwią zbroczona grobem będzie. Hassana! Cień Leili wiódł żelazo które rozdarło to serce zdradzieckie.
Wzywał proroka któren go moiey niezdołał wydrzeć wściekłości; wezwał i Boga, lecz Bóg prośbą iego pogardził.
Szaleniec, niesłuchał próśb Leili, a pragnął aby iego prośby wysłuchano.
Wszystkom przewidział; przekupiłem tych buntowniczych woiowników na ukaranie zdraycy; nienasycone pragnienie zemsty iuż ukoione, sam ieden się oddalam.
* * *
Wielbłądy wychodzą na pastwiska, matka Hassana spogląda z ganku i widzi rosę spadaiącą na zielone łąki, widzi iak gwiazdy blednieią przy iutrzenki zaświtaniu: "Otoż
dzień pożądany zabłysnął — mówi, — Hassan nie musi iuż bydź daleko.
"
Zeszła do ogrodu, lecz nieznaną trawiona niespokoynością na wieżę naywyższy wstępuie, i _z _tamtąd wzrok swóy pomiędzy góry zatapia: " I dla czegóż nie "przybywa?
nic wstrzymać niezdoła iego.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sprowadzanie aut z usa
    https://nova-dubnica.ebetonovezumpy.sk
    przegrywanie kaset vhs

Menu:

Reklama: