Powieści lorda Byrona


lotnych rumaków: nielękaią się bynaymniey upałów letnich. Dla czegóż przodem weselnych nieprzysyła darów? Jegóż mam serce oskarżać, lub iego bieguna powolność?
Lecz zbłądziłem: Oto Tatarzyn ukazuie się iuż na szczycie ostatniey góry; postępuie drożyną wiodącą w dolinę; spostrzegam na iego siodle dar
któren mi syn przysyła.....
Lecz iakże posłaniec iego zwolna się posuwa; czyi niewie że hoyna moia szczodrota nagrodzić zdoła iego pośpiech i trud długiego biegu?
Tatarzyn z konia zesiada przed zamkową bramą; ręce iego drżą pod niesionym ciężarem.
Na śniadym iego czole wyryty ślad boleści, lecz to może skutek tylko utrudzenia; krople krwi szatę iego broczą; lecz może to krew którą bodcze ostrogi wycisnęły z boków rumaka;
odkrywa dar pod płaszczem ukryty.... O duchu śmierci. ' to głowa Hassana.
Syn twóy krwawe obchodził gody, — powiada, — ia ocalałem, lecz nie litość dla mnie łaskę ubłagała; oszczędzono mię ażebym tobie ten nieszczęsny dar
przyniósł; pokóy
walecznemu, któren w boiu poległ przeklęty niechay będzie Giuar, on iest zabóycą.
* * *
(30) Turban w dzikiey wykuty skale, słup cierniem opleciony, a na niem całkiem prawie zatarty wiersz z Koranu, któren ryią na grobach prawowiernych, wznoszą się w samotney
dolinie, gdzie Hassan, razem śmiertelnym został ugodzony; tam spoczywa Osmanlis naywiernieyszy z tych wszystkich którzy przed grobem w Mecce uginaią kolana, ze zgrozą odpychaią od ust
czarę zakazanego wina, i nabożnie powtarzaią modły, z oczyma obróconymi ku miastu świętemu, ile kroć uroczyste wołania _Alla-Hal _(31) ze szczytu dziamidów się rozlegnie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs
    Najszczelniejsze Szamba Betonowe Świdwin Zobaczy

Menu:

Reklama: