Powieści lorda Byrona

Dzięki przynaymniey dniom roskoszy i dniom niebespieczeństw, uniknąłem znudzenia życia iednostaynego.
Dzisiay tryumfuiący pośród rodaków, iutro ścieraiący się z wrogami, lękałem się tylko omdlenia spoczynku.
A teraz, gdy nic mi iuź niepozostałe cobym mógł kochać lub nienawidzieć, nic coby moie nadzieie lub pychę obudzało, wolałbym raczey bydź nikczemnym gadem, pełzaiącym po
wilgotnych ścianach więzienia, niżeli pędzić resztę dni mego życia w dręczącey spokoyności zimnego rozmyślania.
Czuię iednakże w mem sercu pomięszaną żądzę wiecznego spoczynku, chociaż myśl o iakimkolwiek spoczynku tak iest dla mnie uciążliwą.
Wkrótce mię los wysłucha, wkrótce spać będę, a sen spoczynku mego niezakłóci marzeniami.
Pamięć moia iest tylko grobowcem szczęścia oddawna zatraconego, które nigdy iuż dla mnie odżyć niemoże.
O czemuż wraz ze szczęściem raczey nie zaginąłem, niżeli zwolna mam konać w czarych zgryzotach.
Dusza moia niecofnęła się za nadeyściem przenikliwych pocisków wiekuistey męczarni; nieszukała schronienia w zgonie dobrowolnym, gardząc iść w ślady mniemanych mędrców wieków
starożytnych, lub lękliwych serc współczesnych.
Nie śmierci się lękam: mężne stawiłbym iey czoło na placu boiowym, gdyby los zawiódł mię pod sztandary sławy a nie pod miłości znamiona.
Śmiałe stawiłbym iey czoło, lecz bynaymniey nieuwiedziony ponętą próżnych zaszczytów: i cóż mnie laur obchodzi, żądnie upragniony od miłośnika sławy lub płatnego
żołnierza.
' Lecz wskazuie mi nagrodę godną niebespieczeństwa, piękność którą ubóstwiam, lubwroga nienawidzonego: potrafię rzucić się w niepewne losu koleie, wśród lasu włóczni i
płomieni potoków, gdy idzie o wybawienie ukochaney lub przeszycie nienawistnego serca. Możesz śmiało wierzyć temu, któren z tego tylko się szczyci, czego iuz dokazał.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. orteza
    https://nova-dubnica.ebetonovezumpy.sk
    http://buankrmassage.online
    przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: