Powieści lorda Byrona

Lecz śmierć iest zbyt lekkim cierpieniem, a katusze iego ofiary uczyniły mnie...... przedmiotem zgrozy.
Wyrok iego śmierci był niecofnionym, a on wiedział o tem, przestrzeżony przepowiednią surowego Tahira, któremu przeczucie słyszeć dało świst kuli zabóyczey, gdy wybierał się w
podróż, która tak okropną stała się dla niego (39)
Szczęśliwy ginąć w walce, gdzie śmierć bez długiego przedstawia się skonu, nadaremnie wzywał Machometa i Allaha !
Poznał mię i skrzyżowaliśmy miecze. Wparywałem się w niego gdy ostatnie wy.
ziewał tchnienie; chociaż przeszyty razami, iak lampart którego groty łowców dościgły w kniei, ani połowy iednakże nie doznał tego com ia w tey chwili doświadczał; śledziłem
w iego spoyrzeniach wyrazu upokorzoney duszy. Każden rys konaiącey iego twarzy zdradzał wściekłość, w żadnym nieprzebiła się zgryzota.
O czegóż niedałaby zemsta moia, gdybym na licu iego mógł wykryć ślady rozpaczy, i owego żalu późnego, któren samo tylko przerażenie widzi w grobie, dla którego nie zaświta
naymnieyszy połysk laski i pociechy
* * *
"Mieszkańcy lodnych krain tak krew maią zimną iak powietrze którym pierś ich oddycha; u nich miłość przestaie być miłością; lecz
moia podobną była do pałaiącey lawy, którą ognista przepaść Etny wyrzuca.
Słodkie rozmowy kochanków były mi nieznane; ieśli nagła zmiana rysów oblicza, zapał krwi która wre i burzy się, konwulsyine ust zadrżenie, serce co się kruszy a skargi
niewydaie, umysł zbłąkany, śmiałość i zemsta, słowem, ieśli wszystkie uczucia których doświadczałem, których ieszcze doświadczam, nie zawodnemi są miłości zakłady, moia
prawdziwa. była: gorzkie iey dałem dowody. Nigdym nie mógł wdychać ani łez wylewać pragnąłem iey serca lub śmierci.
Śmierć się przybliża, alem przynaymniey szczęścia zakosztował; a teraz mamie się lękać srogości losu, któremu tylekrotnie nieugięte stawiałem czoło?


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sprowadzanie aut z usa
    Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    http://buankrmassage.online
    przgerywanie taśm szpulowych
    Szambo Betonowe w Kudowa-Zdrój najnowsze

Menu:

Reklama: