Powieści lorda Byrona

Lecz to naygorsza, iż rzeka pod spody płynąca, iest to samo piekło; w które wpadaią ci co niepewnym postępuią krokiem, z wielkim przerażeniem tych co idą za niemi.
(22) Pospolitym iest błędem mniemanie iakoby Machomet wszystkie kobiety wygnał ze swego raiu.
Koran przyznaie trzecią część przynaymniey pobytu błogosławionych kobietom, których postępowanie nigdy niebyło naganne,
(23) Porównanie pospolite na wschodzie a szczególniey u
Arabów.
(24) Hyacynt nazywa się po Arabsku _Sumbul, _Porównanie to równie iest pospolite w Poezyi Tureckiey, iak dawniey było w Greckiey.
(25) Franguestan, iest Czerkassia;
(26) _Bismillah! W imię Boga. _Jest to początek wszystkich rozdziałów Koranu, wyiąwszy ieden.
Tym słowem Turcy zaczynaią swoie modlitwy i swoie dziękczynienia.
(27) _Wąsy iego _się _naieżyły!
_Ziawisko które dość często się odnawia u Muzułmana w gniewie; wąsy iego naieżaią się w ówczas, iak wąsy rozjadłego tygrysa.
(28) _Oko złowróżbe, oko złośliwe; _iest to zabobon pospolity na wschodzie, dziwnie działający na tych którzy w niego wierzą.
(29) Palampora, iest to szal któren zwykle noszą dostoyne osoby.
(30) Zawóy, słup i wiersze z Alkoranu za napis, ozdabiaią groby Ottomańskie bądź na smętarzach, bądź W pustyni.
Często w górach napotykaią się podobne pomniki. Są to prawie zawsze grobowce, iakowych ofiar buntu, rozboiu lub zemsty.
(31) Aallah hu!
są to słowa kończące wezwanie na modlitwę, które Muezzyn czyni z naywyższych krużganków minaretu.
Gdy noc iest cicha i pogodna, a Muezzyn ma głos czysty i donośny, iak się to często przytrafia, uroczyste to wezwanie wielkie sprawia wrażenie.
(32) Jest to prawie literalny przekład pewney woienney pieśni Tureckiey: "Widzę rayską czarnooką dziewicę; powiewa ona zasłoną szmaragdową; woła do mnie: póydź, póydź
odebrać pocałowanie, gdyż sercu memu iestes drogi i t. d.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. sprowadzanie aut z usa
    Najszczelniejsze Szamba Betonowe Świdwin Zobaczy

Menu:

Reklama: