Powieści lorda Byrona

"
(33 i 34) Monkir i Nakir są to zmarłych Inkwizytorowie, którzy w ich przytomności pierwsze odbywają próby.
(35) Eblis, iest to Platon albo Lucyfer wschodni.
(36) Zabobony o upiorach po całym rozsiane są wschodzie. Turcy zowią upiora czyli wampira; _Pardulacha. _Wyraz ten Grecy z naywiększą wymawiaią zgrozą.
(37) Świeżość twarzy, usta ociekłe krwią nayczystszą, są naypewnieyszą oznaką. Wampira czyli Upióra.
(38) Pelikan.
(39) Sam byłem świadkiem podobnego przeczucia którego zabobonność po całym rozszerza się wschodzie.
(40) Lat temu będzie kilka, iak żona Muchtar paszy, skarżyła się przed nim na uroioną niewierność iego syna.
Muchtar zapytał o imiona współwinowayców; żona tak była okrutna iż mu wymieniła dwanaście naypięknieyszych kobiet z Janiny, zostały pochwycone, zamknięte w worach i utopione w
ieziorze teyże samey nocy.
Jeden ze strażników przytomnych wykonaniu zapewnił mię, że iedna z ofiar niewydała naymnieyszego krzyku, nieokazała naylżeyszey obawy, gdy się nagie uyrzały wydarte _wszystkim
przedmiotom ukochanym. _Los Frozyny, naypięknieyszey ze wszystkich stał się powodem do licznych pieśni Romaickich i Albańskich.
Powieść nasza iest nieco dawnieyszą; słyszałem ią przypadkiem opowiadaną przez iednego z Deklamatorów, tak pospolitych po kawiarniach wschodnich, którzy powieści swoie zarówno
wierszem iak prozą układaią. Dodatki które sobie dozwoliłem, łatwo poznanemi zostaną dla braku myśli i wyrażeń Orientalnych: żałuię.
że pamięć moia tak mało zatrzymała ułomków pierwowzoru.
Kilka przypisów winien iestem Hebelotowi i szczytney iego wieści, iak ią Weber nazywa, _Kalif Watheek.
_
Nie wiadomo mi w iakowym zrzódle czerpał autor tey nadzwyczayney książki.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. orteza
    Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    https://nova-dubnica.ebetonovezumpy.sk
    http://buankrmassage.online
    przgerywanie taśm szpulowych

Menu:

Reklama: