Powieści lorda Byrona

Niektóre z iego ustępów znaleźć się mogą w Bibliotece Orientalney; ale przez prawdę obyczai, piękność opisów i wdzięk wyobraźni, przewyższa wszystkie naśladowania
Europeyskie, i tyle stawia cech pierwowzorowych, iż ci co zwiedzili krainy wschodnie z trudnością uwierzą, że to nie iest tłómaczenie.
Koniec przypisów do Giaura.
WSTĘP.
Zabobon na którym ta powieść się zasadza, po całym rozsypany iest Wschodzie.
Zdaie się że pospolitym bardzo i zadawnionym iest u Arabów; do Grecyi wprowadzony dopiero został wraz z chrześciaństwem; i dopiero po rozdzieleniu Kościoła Greckiego z Rzymskim,
doszedł do stopnia w który się dzisiay utrzymuie. W ówczas wierzono powszechnie że ciało Łacinnika nigdy zepsuć się nie może, gdy w Greckim kraiu pochowanym zostanie.
Łatwowierność wzmogła się stopniami, i dostarczyła przędmiotu naydzikszym powieściom, o zmarłych wychodzących z grobu i wyssysaiących krew młodości i piękności.
To mniemanie rozszerzyło się na zachód Europy z nieiaką, odmiana: w Węgrzech, Polszcze, Austryi i Lotaryngii wierzą że upiory wyssysaią każdey nocy pewną ilość krwi swoich
ofiar, które chudzą, tracą siły, i wkrótce umieraią z wyniszczenia; upiory przeciwnie tyią, żyły ich nadymaią się od zbytku krwi, tak iż im przez usta nozdrza, a nawet i
wszystkie pory ciecze. W dzienniku Londyńskim, z miesiąca Marca 1732, czytamy ciekawe bardzo zdarzenie o upiorach, które przytrafiło się w Madregga w Węgrzech.
Rządca główny i Urzędnicy miasta zapewniali wyraźnie, ze przed laty pięciu słyszeli pewnego Hayduka, imieniem Arnold Paweł, opowiadaiącego; że w Kassowia, na granicy Serwii
Tureckiey, ścigany był przez upiora, lecz uszedł iego wściekłości zjadłszy nieco ziemi wziętey z iego grobu i potarłszy go krwią iego własną.
Ta przezorność która mu życie uratowała, niemogła iednakże zapobiedz, ażeby sam nie stał się upiorem; gdyż we trzydzieści blisko dni po iego pogrzebie, kilka osób uskarżało
się iż były dręczone przez niego, otrzymywano nawet że cztery z nich umarły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. http://buankrmassage.online

Menu:

Reklama: