Powieści lorda Byrona

Nadaremnie, zdawał się nigdy iey niepostrzegać, wówczas nawet gdy oczy iego na iey oczy były zwrócone.
Wkrótce przymuszona została wyrzec się uczucia, które tylko pogardę na nią ściągało.
Pomimo postępowania iego z tą kobietą, cała płeć piękna nie była mu również oboiętną; lecz takiey zażywał przezorności mówiąc z kobietami cnotliwemi i młodemi panienkami,
ii wiele osób wątpiło czy choć słowo kiedy do nich przemówił.
Słynął z nadzwyczay ułudzaiącey mowy; bądź że dar ten rzadki rozpraszał boiaźń, którą dziwaczny iego wzniecał charakter, bądź że rozczulał nienawiścią iaką ku
występkowi okazywał, również często znaydował się w towarzystwie kobiet, które przez cnoty domowe chlubą są płci swoiey, iak i pomiędzy temi które ią hańbią swoiemi
postępki. W temże właśnie czasie przybył do Londynu młodzieniec nazwiskiem Obrey.
Rodzice odumarli go w młodym bardzo wieku, i siostra iedyna dzieliła z nim ogromny maiątek, któren obom zostawili sierotom.
Opiekunowie mniemając że całym ich obowiązkiem było dobra iego w całości zachować, zaniedbali nayważnieyszą część powołania swego, i poruczyli wychowanie młodzieńca
staraniom płatnych nauczycieli. Wcześnie sam sobie zostawiony, więcey ukształcał wyobraźnię niżeli rozsądek.
W wysokim też posiadał stopniu to romansowe uczucie honoru i szczerości, z którego zawsze złośliwość korzysta na zdradę nowo na świat występuiących.
Mniemał iż na świecie wszystko zgodne powinno być z cnotą, a ieśli Opatrzność mięsza z nią niekiedy występki, to iedynie dla tego aby scenie życia nadać bardziey malowniczy
widok, iak to codziennie widziemy w romansach. Podług niego nędza wieśniaków na tem tylko zależała, iż się grubszemi szaty odziewać musieli.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. orteza
    przegrywanie kaset vhs warszawa
    Najszczelniejsze Szamba Betonowe Świdwin Zobaczy

Menu:

Reklama: