Powieści lorda Byrona

Raptem czuie iak go ktoś silnie za ramie chwyta, a głos któren aż nadto dobrze poznaie woła mu do ucha: "Pomnij na twą przysięgę.
" Nie śmie się obeyrzeć; lęka się uyrzeć widziadła, któreby go zgromiło; lecz za chwilę spostrzega na przeciw siebie tęż samą twarz, która ściągnęła na siebie iego uwagę,
za pierwszym pobytem w Londynie. Dopóty się w nią wpatruie, dopóki członki iego zdolne są utrzymać ciężar ciała.
Wkrótce zmuszony oprzeć się na ramieniu iednego ze znaiomych, aby się przez tłumy przecisnąć, udaie się do swego powozu i wraca do domu.
Pośpiesznemi kroki przebiega pokóy, rękoma przyciska czoło, iak gdyby lękaiąc się aby nowe niewydarły się z niego myśli.
Widział Ruthwena: co za styczność niewytłómaczonych okoliczności! sztylet iego, przysięga którey wymagał.... Wrócił więc do życia, iakimże cudem!
Może wyobraźnia przedstawiła mu tylko przedmiot, którym ciągle iest zaiętą.
Postanowił wrócić w towarzystwo; gdyż pomimo naywiększey żądzy dowiedzenia się czegoś o Ruthwenie, imie to zawsze na ustach iego konało, i nigdy nieśmiał zapytać nikogo o
przedmiot swey ciekawości.
Pewnego wieczora, zaprowadziwszy swą siostrę do bliskich krewnych, powierzył ią pieczy podeszłey damy, a sam usiadł w samotnym zakącie, aby się cały myślom swoim oddać;
postrzegaiąc nakoniec, że towarzystwo zmnieyszać się zaczynało, wrócił do salonu, i uyrzał siostrę swoią kilku otoczoną osobami, których rozmowa niezmiernie była żywą.
Obok niey siedział iakiś męszczyzna, któren wstał aby mu mieysca ustąpić, i obracaiąc się ukazał Obreyowi twarz trwogę w nim wzbudzaiącą..
Obrey na ten widok pośpiesza ku siostrze, porywa ią za rękę, i spiesznie ciągnie ku poiazdowi.
Brama pełna była służących czekaiących na panów swoich, przechodząc pomiędzy niemi usłyszał znowu głos okropny, któren mu z cicha szeptał do ucha Pomnij na twoią
przysięgę".


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa

Menu:

Reklama: