Powieści lorda Byrona

Nieśmiał odwrócić głowy; lecz śpieszniej ieszcze siostrę uprowadzane, wkrótce przybył do domu.
Rozpacz Obreya dochodziła prawie do szaleństwa.
Oddawna iedyną myśl umysł iego zaymowała; leci iakie stała się teraz straszliwy, gdy zapewnił się o zmartwychwstaniu upiora!
Starania i pieszczoty siostry były mu oboiętne; nadaremnie błagała go niekiedy o wytłumaczenie dziwacznego postępowania. W krótkich odpowiadał słowach, a te słowa ią przerażały.
Im bardziey Obrey zastanawiał się nad swem położeniem, tem bardziey umysł iego się obłąkiwał.
Dreszcz go przechodził ilekroć wspomniał na daną przysięgę; lecz miałże dozwolić poczwarze wolnie postępować?
miałże dozwolić upiorowi naydroższe zabiiać przedmioty, i niewstrzymać iego wściekłości? Któż mógł mu zaręczyć, że siostra nie stanie się wkrótce iego ofiarą?
Lecz daymy żeby miał siłę przełamać przysięgę i zwierzyć się komu swych podeyrzeń, któżby dał wiarę iego powieści?
Mniemał iż lepiey niezdoła postąpić, iak własnych, zażywaiąc rąk na uwolnienie świata od tego potworu; lecz cóż ma śmierć zaszkodzi?
Czyż Rutliwen raz iuź, z rąk iego się niewydarł?
Myśli te zaymowały go przez dni kilka; zamknięty w swoim pokoiu, nie chciał widzieć nikogo, i na prośbę tylko siostry przyimował pokarmy, ktora ze łzami błagała go, aby
zachował swe życie przez litość ku niey Niemogąc nakoniec dłużey znieść samotności i milczenia, opuścił dom, błąkał się po ulicach i ogrodach, uciekając przed ścigaiącym
go ciągle obrazem.. Suknie iego były w nieładne, zarówno wystawiał się na upał słoneczny iak i zimną rosę wieczorów.
Z początku wracał do domu na przepędzenie nocy; niezadługo kładł się oboiętnie wszędzie gdzie zwątlone siły zmuszały go zażyć spoczynku.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. Zlaté Hory Prodej betonových septiků
    http://buankrmassage.online

Menu:

Reklama: